Pozvánka na členskou schůzi

28.2.2023

V sobotu 25. března 2023 od 14.30 hodin v Centru pro integraci osob se zdravotním postižením, Hradec Králové - Věkoše, ul. Jana Černého 8/28.

Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti za rok 2022
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2022
  4. Plán akcí na rok 2023
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Závěr

Při schůzi se budou vybírat členské příspěvky, vezměte si s sebou členský průkaz.
Těšíme se na Vaši účast.

Vladislav V í t , v.r.
předseda TJ ČECHIE