Okresní přebor ve stolním tenisu

27.2.2023

Datum a čas konání: Sobota 25. 3. 2023 od 9.00 hodin v budově Centra pro integraci osob se zdravotním postižením, Hradec Králové – Věkoše, ul. Jana Černého 8/28.
Přihlášky: Závaznou přihlášku zašlete do 18. 3. 2023 !!!
Startovné: 30,- Kč se hradí při prezenci.
Hlavní rozhodčí: Vladislav Vít
Technická ustanovení: Hraje se podle pravidel stolního tenisu ČSTV a dle tohoto rozpisu.
Systém soutěže: muži a ženy ve skupinách podle postižení
Losování: v 9.00 hodin
Rozhodčí: k jednotlivým zápasům určí hlavní rozhodčí z řad závodníků, jinak rozhoduje vždy poražený.
Vyhlášení výsledků: bude provedeno po ukončení turnaje s předáním diplomů třem nejlepším ve skupinách mužů a žen.

Vladislav V í t, v.r.
předseda TJ ČECHIE